Thanh toán

Vn Plastic chấp nhận các phương thức thanh toán TTR (Telegraphic Transfer Reimbursement) và LC Letter of Credit. Để biết thêm chi tiết và hướng dẫn, nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.